Bli en mer attraktiv arbetsgivare med employer branding

Employer branding | Hurbuzz

Personalen är på många sätt ett företags livsblod. Rätt personal kan göra enorm skillnad, speciellt om de både har rätt personlighet, erfarenhet och kompetens. Att hitta och knyta till sig rätt personal är lättare sagt än gjort. Det finns många faktorer som påverkar vilka personer som söker sig till en viss arbetsgivare och det finns sätt att påverka dessa.

Vad är employer branding?

Uttrycket står för arbetsgivarvarumärke och syftar till hur man formar, anpassar och stärker varumärket för att attrahera rätt personer. Det finns företag som specialiserar sig inom just detta område och det är lätt att förstå värdet i tjänsten. Genom att långsiktigt arbeta med arbetsgivarvarumärket kan du öka sannolikheten att företaget attraherar ”rätt” personer.

Vad är attraktivt för den rätta potentiella medarbetaren?

Detta är på många sätt en kärnfråga som alla företag på ett eller annat sätt måste svara på. En omformulering av frågan lyder: varför skulle en viss person vilja jobba hos er? Svaret på frågan, eller svaren då det oftast finns mer än en anledning, påverkar i sin tur flera aspekter av employer branding och även själva verksamheten.

Ett svar på frågan skulle kunna vara pengar, exempelvis att ni erbjuder en högre lön jämfört med andra. Ett annat svar skulle kunna vara att det är ett spännande verksamhetsområde som de är intresserade av. Det kan även finnas anledningar som särskiljer just ditt företag från andra, exempelvis att det finns en positiv företagskultur med personal som stannar länge, får utvecklas inom flera plan och som bara har bra saker att säga om arbetsgivaren.

Ett annat svar på frågan kan vara att det inte alls är attraktivt. Det kanske uppstår konflikter regelbundet eller så trivs inte personalen av en eller annan anledning. Då gäller det att ta tag i detta så snabbt som möjligt. Som du kanske har lagt märke till finns det en koppling mellan hur bra den nuvarande personalen har det och hur attraktivt företaget är som arbetsgivare.

Bli attraktiv på rätt sätt

Employer branding för företag är en tjänst som kan utföras på flera sätt. Vissa företag nöjer sig med att skapa flashiga reklamkampanjer som lovar högt, trots att arbetsplatsen kanske inte riktigt uppfyller de höga förväntningarna som skapas. Andra företag arbetar istället inifrån och ut. Genom att skapa en bättre företagskultur och bättre arbetsförhållanden för den nuvarande personalen blir det lättare att attrahera talanger. Statistik från både Svenskt Näringsliv och SCB anger att sju av tio jobb förmedlas av kontakter. Ingen skulle rekommendera en arbetsplats som de själva trivs dåligt med.