Fem fördelar med klimatcertifiering av mat

Klimatcertifiering- Smak Certifiering

En fjärdedel av de svenska hushållens utsläpp kommer från maten. Enligt undersökningar vill 8 av 10 svenskar ha ett verktyg som gör att de kan välja livsmedel som är bättre för klimatet. En klimatcertifiering är ett sådant verktyg. Vad innebär en klimatcertifiering av livsmedel, vilka är fördelarna med en klimatcertifiering och hur kan du som företag klimatcertifiera dig? Det får du svar på här.

Klimatpåverkan är vår tids största fråga och bland konsumenterna finns ett starkt engagemang och en vilja att göra medvetna val när det kommer till mat. Med hjälp av en klimatcertifiering blir det enklare för konsumenterna att välja rätt i butikerna och möjligt för dig som företag att visa att ni är miljömedvetna. 

Vad innebär en klimatcertifiering av livsmedel? 

En klimatcertifiering innebär att ditt företag följer regler som är framtagna av bland annat KRAV och som är grundade på den senaste klimatforskningen. För att kunna klimatcertifieras måste ditt företag först ha certifierat produktionen på sigillnivå

En klimatcertifiering av livsmedel innebär bland annat att ett företag inom djuruppfödning eller odling förbinder sig att: 

  • Minska användningen av fossil energi
  • Endast använda el från förnybara källor exempelvis el som är miljömärkt.
  • Använda foder och gödsel som har lägre klimatpåverkan
  • Inte etablera nyodling på mulljordsmark
  • Minska lustgasavgången från jordarna genom att använda mindre kväve vid gödsling.  

Vilka är fördelarna med en klimatcertifiering?

Det finns många fördelar med en klimatcertifiering ー både för miljön och för ditt företag. Här är några av fördelarna.

Hur kan ditt företag bli klimatcertifierat?

För att ditt företag ska bli klimatcertifierat måste du kontakta ett certifieringsföretag. Ett certifieringsföretag består av oberoende specialister som har till uppgift att kontrollera att din verksamhet uppfyller alla krav för den aktuella certifieringen. För att få en klimatcertifiering behöver du först göra en egenrevision. Sedan blir du kontaktad av certifieringsföretagets revisorer som gör en inträdesrevision hos dig. Om alla regelpunkter i revisionen följs, alla avvikelser som upptäckts åtgärdats och alla övriga delar i certifieringen godkänts får ditt företag en klimatcertifiering.