Hur du får ditt företag miljöcertifierat

Hur du får ditt företag miljöcertifierat | Hurbuzz

Att jobba på ett hållbart sätt och ha ett utpräglat miljötänk inom verksamheten blir allt viktigare för företag idag. Detta samtidigt som det faktiskt även ställs krav på att produktioner ska ske på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Att få en miljöcertifiering är en stämpel på just detta och innebär många fördelar. Den hjälper företaget att kontrollera och identifiera sin miljöpåverkan, men kan också få kunderna att känna större tillförlitlighet och välja ditt företag framför ett annat.

Många företag jobbar på ett hållbart och miljövänligt sätt utan att vara certifierade. Dock underlättar det för medarbetarna, men även kunderna när de ska anlita ett företag, om de är medvetna om att alla kraven uppfylls. Hur ska du då göra för att få ditt företag miljöcertifierat? Guiden nedan tar upp några av de krav som måste uppfyllas för att erhålla certifikatet.

Steg 1: Ta reda på syftet

Börja med att ta reda på syftet med en miljöcertifiering och hur den faktiskt är tänkt att hjälpa er. På så sätt blir det enklare att sätta upp mål och förstå hur ni ska arbeta för att nå dem. I Sverige kallas denna för ISO 14001 som går enligt en standard som fastställdes år 1996. ISO 14001-standarden ska effektivisera och underlätta företag och organisationers arbete för miljön. De främsta syftena är:

  • Den ska säkerställa att ledningen inom företaget har bra överblick och kontroll över utvecklingen av miljöarbetet, både när det kommer till kostnader och resultat.
  • Den ska vara ett tydligt hjälpmedel som ser till att miljöarbetet görs på ett effektivt och systematiskt sätt.
  • Den ska säkerställa att företagets miljöbelastning blir mindre genom att ständigt förbättra miljöarbetet.

Steg 2: Ta reda på kraven


Nu när du vet hur miljöcertifieringen är tänkt att hjälpa ditt företag är det dags att se över vilka krav som ställs för att få den tilldelad. ISO 14001 innehåller krav som visar vad du som företag behöver göra inom er miljöledning. Dessa är de krav som ni måste uppfylla för att ni ska få en certifiering tilldelad. ISO 14001 innehåller även en guide som förklarar hur dessa krav ska tillämpas och tolkas. Införandet av ISO 140001 kräver att följande steg uppfylls:

  • Miljöpolicy – Det måste finnas en tydlig miljöpolicy inom företaget som garanterat kommer följa miljöledningssystemet.
  • Planering – Ni behöver ta fram en handlingsplan som säkerställer att miljöarbetet kan genomföras och miljöpolicyn uppnås.
  • Drift och införande – Rätt system och kvalitativa resurser ska sättas ihop för att effektivt uppfylla miljöpolicyn och dess mål.
  • Korrigerande åtgärder och kontroll – Ni måste kontinuerligt utvärdera, övervaka och mäta de resultat som uppnås med miljöarbetet. Systemet ska ständigt granskas och förbättras.

Genom miljöledningssystemet ska alltså företaget bidra till en minskad påverkan på miljön och upprätthålla ett miljöarbete som ständigt utvärderas och förbättras.