Hur du ska göra om kunden inte betalar

Hur du ska göra om kunden inte betalar | Hurbuzz

För de som drivet eget företag kan en av de jobbigaste sakerna vara att handskas med kunder som inte betalar tillbaka i tid. Vad ska du då tänka på för att undvika detta? Eller vad ska du göra om situationen uppstår? Nedan följer en guide som kan hjälpa dig att handskas med dåliga skulder.

Börja med att fakturera på rätt sätt.

På så sätt kan du ha ryggen fri om kunden i sin tur skulle påstå att betalningsinformationen inte varit tydlig och klar. Var till exempel noggrann med att få med senaste betalningsdag och regler kring dröjsmålsränta på alla dina fakturor. Skulle du dock ha missat att avtala om detta, och din kund är ett företag, har du ändå rätt att begära ut dröjsmålsränta från och med den dagen efter de 30 dagar som gått från faktureringsdatumet. Du får då använda dig av en så kallad referensränta, vilket är en räntesats som bestämts av Riksbanken en gång per halvår, + 8 % av fakturabeloppet. Skulle din kund vara en privatperson kan du ta ut dröjsmålsränta först 30 dagar efter det att du meddelat kunden om detta. Skickar du ut en påminnelse börjar alltså dessa 30 dagar räknas från och med den dagen.

Påminn via mail och telefonsamtal.

Innan du tar hjälp av andra för att få dina fakturor betalade kan det vara ett bra försök att få kontakt med kunden via mail eller telefon. Ge personen eller företaget en chans att förklara sig. Kanske har det blivit något missförstånd, antingen mellan er eller inom det andra företaget. Kommer de med en bra förklaring kan ni förhoppningsvis komma överens om ett nytt betalningsdatum och lösa det på så sätt. Har du dessutom varit noggrann med att skriva ner både betalningsdatum och dröjsmålsränta i din faktura har du ryggen fri.

Ta hjälp av inkasso eller Kronofogden.

Skulle kunden inte betala, trots påminnelser och telefonsamtal, är inkasso nästa steg. Då är det inkassoföretaget som tar vid och skickar ut ett inkassokrav till kunden. Skulle fakturan ändå inte bli betald går ärendet över till Kronofogden. Då tillkommer ännu fler kostnader och kunden riskerar dessutom att få en betalningsanmärkning.

Förhoppningsvis är detta inte en stor del av din dagliga verksamhet utan något som du endast stöter på då och då. Det kan trots det vara bra att vara väl förberedd på hur du ska handskas med problemet när de väl dyker upp. Håll en god och regelbunden kontakt med dina kunder så fortsätter förhoppningsvis affärerna att rulla på som de ska.