Hur du skapar en bra inlärningsmiljö för dyslektiker

Lärare skapar inlärningsmiljön för dyslexikusstudent | Hurbuzz

Att tillgodose alla behov och skapa en miljö som bidrar till inlärning för samtliga är A och O när det kommer till klassrumsmiljöer. Barn med dyslexi har svårt att lära sig stava, läsa och förstå en skriven text. Därför är det extra viktigt att erbjuda en miljö med rätt förutsättningar för att de ska få samma chans som resten av eleverna att bygga upp ett bra tal och skrift. Nedan följer en rad tips om hur du kan göra för skapa en bra inlärningsmiljö anpassad för dyslektiker.

Tänk på hur du talar


Börja med att tänka på hur du talar inför klassen. En av de största svårigheterna för en person med dyslexi är att ta in och bearbeta det som sägs, särskilt om det går fort. Försök därför sakta ner ditt tal så mycket du kan och gör meningarna så klara och tydliga som möjligt. Detta kommer inte bara hjälpa personen med dyslexi att hänga med bättre, utan även alla andra i klassrummet. Prata gärna med klassen om hur de kan tänka när de lyssnar. Att försöka få dem att visualisera det som sägs med hjälp av bilder. Det kommer göra inlärningen effektivare och lättare att komma ihåg. Pausa ofta för att ge dem tid att bearbeta informationen.

Anpassa uppgifterna


Att anpassa uppgifterna efter varje individ kan vara svårt, särskilt i en skolmiljö där det tyvärr inte finns gott om tid. För barn med dyslexi är det dock extra viktigt att få arbetsuppgifter som är anpassade efter deras nivå. De har svårare att till exempel avsluta en uppgift på tid eller berätta något snabbt, och stressen av att klassen sitter och väntar kan göra det ännu svårare. Se därför till att inte dela ut den typer av uppgifter till någon som har en grövre variant av dyslexi.

Gör om i klassrummet

En sista sak som kan vara bra att tänka på är att anpassa själva klassrummet om du har en person med dyslexi i klassen. Placera personen långt fram så att de tydligt kan ta del av både verbal och icke-verbal kommunikation. Detaljer som att ha både en analog och en digital klocka, att ha alfabetet utskrivet på varje skolbänk och att använda dig av så mycket bilder som möjlig i undervisningen kommer göra det betydligt enklare. Inte bara för dyslektikern, utan för alla i klassen. Förhoppningsvis kommer dessa små och stora förändringar att göra skillnad både för dig som lärare och för dina elever. En pedagogisk och lugn skolmiljö gör inlärningen betydligt mer effektiv.