Hur du väljer lämplig utrustning för tunga lyft

Hur du väljer lämplig utrustning för tunga lyft | Hurbuzz

Att använda rätt typ av utrustning på arbetsplatsen kan öka produktiviteten, spara pengar och göra att du jobbar mer effektivt. Det gör även att du inte drar på dig skador i undan och sliter ut din kropp i förväg. För att välja rätt hjälpmedel gäller det att veta vad du ska titta efter. Genom att följa stegen nedan så kommer det kunna hjälpa dig på vägen till en effektivare, och mer säker, arbetsplats.

Steg 1: Välj rätt utrustning för rätt jobb


Att välja rätt typ av hjälpmedel till varje arbetsmoment är såklart av yttersta vikt för att få ut så mycket av det som möjligt. Genom att ställa dig själv följande frågor blir det lättare att hitta utrustning som kan hjälpa dig med just dina arbetsuppgifter.

  • Är varorna du ska hantera tillverkade i ett känsligt material?
  • Vad behöver du göra med varorna?
  • Hur ofta behöver du flytta varorna?
  • Innehåller de farliga ämnen eller kemikalier? Isåfall finns det särskilda redskap anpassade för detta.
  • Hur är varorna paketerade?

Steg 2: Tänk på funktion och utrymme


Utrustning för materialhantering har olika typer av funktioner. Vilka som är viktigast för dig beror på hur den är planerad att användas och hur stor yta du har att röra dig med. Jobbar du till exempel i en lagermiljö där en stor del av arbetsdagen består av att flytta varor från en plats till en annan kan en truck vara ett otroligt effektivt redskap. Då måste du välja en modell som har de funktioner som dina arbetsmoment kräver. Den ska även passa in i den lokal du arbetar i. Ibland räcker det med en låglyftande truck om du främst ska förflytta varorna i sidled, medan en höglyftande truck behövs när du ska hantera varor på hög höjd.

Steg 3: Tänk på säkerheten

En personal som ständigt behöver lyfta tunga varor kan leda till sjukskrivningar och skapar en otrygg miljö. Se därför till att utrusta arbetsplatsen med rätt utrustning för att sätta säkerheten i första hand och skapa en miljö där personalen kan känna sig trygg och produktiv. Det är också av yttersta vikt att alla lär sig att använda redskapen på rätt sätt och att ni har rätt behörighet att hantera dem.

Med dessa steg har du förhoppningsvis kommit en bra bit på vägen till att skapa en mer säker och effektiv arbetsplats som i slutändan även kommer spara dig pengar. Det är sedan en fråga om budget och hur ofta ni kommer behöva redskapen som avgör om du väljer att hyra eller köpa samt om alla eller enbart vissa i personalen ska hantera dem.