Hur man börjar med utvecklande av aktivt medarbetarskap på kontoret

Medarbetarskap - Hurbuzz

En organisations eller ett företags ledarskap har enorm påverkan på verksamhetens framgång. Traditionellt brukar en ledare eller en styrelse med flera personer vara de som bestämmer över verksamheten. I många fall fungerar detta bra men det finns även svagheter och nackdelar med metoden, exempelvis att besluten inte grundar sig i den verklighet som resten av personalen möter. Det är viktigt att känna till att det finns andra metoder också, ledningssätt som ger alla delaktiga mer makt att skapa förändring.

Vad är medarbetarskap?

Detta begrepp blir allt mer populärt i dagens samhälle. I korthet går medarbetarskap ut på att ledningen måste ta mer hänsyn till medarbetarnas krav eftersom medarbetarna får vara med i beslutsprocessen redan från start. Detta ställer i sin tur krav på att medarbetarna är aktiva och ansvarstagande i förändringsprocessen.

Detta krävs för att börja med medarbetarskap

För att medarbetarskapet ska fungera behöver den enskilde individen ta ett större ansvar, både för sitt arbete och även för sin situation och sin relation till andra på arbetsplatsen. Vi går igenom vad som krävs och hur medarbetarskap kan introduceras till företaget.

1. System och processer

För att medarbetarskapet ska kunna fungera även i praktiken behöver flera saker finnas på plats. Först och främst behöver det avsättas en tid i arbetet där personalen kan prata om arbetet och sin situation. Denna tid ska även användas för att utveckla arbetet och även för att lära sig hur själva medarbetarskapet fungerar. Det är trots allt en ny roll på arbetsplatsen som i sig kan ta tid att förstå för de individuella medarbetarna.

2. Ta in experthjälp

Det kan vara en bra idé är att ta in en konsult som kan hjälpa företaget att påbörja det nya arbetssättet, exempelvis genom att skapa dokument för hur förändringen kommer att ske och även kunna förklara vad de olika nya delarna går ut på och vad som förväntas. Konsulten kan skapa rutiner åt företaget för att förklara hur förändring sker och genom vilka kanaler. Här ingår även rutiner för efterkontroll, på så sätt kan en förändring utvärderas och utfallet jämföras med det förväntade resultatet.

Vad är syftet med dessa ledningssystem?

Ett utvecklande, aktivt medarbetarskap har många fördelar. Företaget blir mindre beroende av ledningen för att skapa förändringar i verksamheten. Personalen får möjlighet att direkt förändra och förbättra sin arbetssituation. Medarbetarna får även ett större ansvar i verksamheten, vilket i sig kan skapa en mer enhetlig och kamratlig gemenskap. Genom att medarbetarna får möjlighet att aktivt förbättra sin och andras situation kan verksamheten förändras till det bättre, vilket både är bra för företagets kunder och även ger en fördel i konkurrensen mot andra företag på marknaden.