Hur man enkelt kan välja pedagogiska läromedel till förskola

Hur man enkelt kan välja pedagogiska läromedel till förskola

Det finns mängder av saker att tänka på när du ska välja pedagogiska läromedel till förskola. Vi går igenom flera steg för att hjälpa dig hitta rätt.

1. Hitta passande läromedel

En av de allra första sakerna en lärare ska göra är att hitta läromedel som passar det specifika ämnet de ska lära ut. Det finns trots allt ingen poäng med att köpa läromedel för matematik om ämnet som ska läras ut handlar om fysik. Det finns olika sätt att hitta passande läromedel, ett tips är att kolla med olika bokförlag som specialiserar sig på just läromedel för förskolan. Vissa förlag inriktar sig på vissa typer av läromedel och kan även tillhandahålla många andra passande kringtjänster, exempelvis stöd för personer med lässvårigheter eller extra material för kursen i form av presentationer.

2. Undersök att dessa läromedel stämmer överens med kursplanens mål

Kursplanens mål är mycket viktiga i detta sammanhanget. En bok måste på något sätt hjälpa eleverna att nå kursplanens mål. För att säkerställa att de verkligen gör detta behöver du läsa boken på egen hand. Det bästa sättet att göra detta på är genom att beställa ett provexemplar.

3. Be om ett provexemplar

De allra flesta förlag erbjuder läsexemplar för lärare, under förutsättningen att du kan ange vart du arbetar och att boken tillhör ditt läroämne. Det kan ta tid att läsa igenom olika böcker men det är värt att fokusera på just detta område eftersom läromedel är en investering som är kostsamt att byta.

4. Fråga andra lärare och skolor vad de anser

Det är alltid en bra idé att fråga andra lärare och skolor vad de anser om olika böcker och förlag. De kan komma med tips och förslag, kanske använder de redan de läromedel som du hade i åtanke. Om de använder bra läromedel för förskola kommer du snabbt att få reda på det.

5. Välj en bok som håller länge

Böcker behöver regelbundet bytas ut. Vissa böcker behöver bytas oftare än andra eftersom ämnet hela tiden utvecklas och nyanseras, exempelvis SO-böckerna. Matematik, fysik, kemi och svenska har däremot längre cykler, där handlar det mer om att böckerna ska hålla sig hela och fina.

6. Hitta tilltalande böcker

Det finns ytterligare en faktor att undersöka när du ska välja läromedel och det är hur tilltalande boken är. Undersök om böckernas innehåll är intressant, använder ett tilltalande språk och har fina bilder. En bok fylld till bredden med text är betydligt tråkigare jämfört med en bok med fina bilder, snygg layout och ett pedagogiskt språk. Just bilderna är en mycket viktig punkt, speciellt för böcker som ska användas av de yngre barnen i förskolan. Elever som har särskilda behov kan behöva läromedel till förskola med en speciell layout. Dyslektiker kan exempelvis få svårt att fokusera på vad som står ifall sidorna upplevs som alltför röriga.