Hur man utför trafikövervakning med olika hjälpmedel på ett effektivt och säkert sätt

Trafikövervakning senaste tekniken | Hurbuzz

Det är viktigt att övervaka stadens trafik och det är en grundläggande uppgift för trafikledningen. För att göra det på ett effektivt sätt är det väsentligt att använda den senaste tekniken av lösningar, hårdvaror och mjukvaror för trafikövervakning. Information om trafiken kommer från olika detektorer och sensorer som exempelvis trafikkameror, videokameror och andra källor. Med hjälp av Bluetooth-baserade system skickas informationen sedan vidare för trafikstyrning och vidare övervakning.

Driftövervakning och automatisk trafikövervakning i realtid

En av de viktigaste faktorerna är trafikdetektering, som finns tillgängligt för styrenheter. Detektorstationer normaliseras och aggregeras för att skapa en översikt över trafikstatus i realtid. Dessa presenteras sedan som tidsbaserade diagram och lagras i historiska arkiv. Med hjälp av automatisk trafikövervakning kan eventuella fel åtgärdas snabbare vilket skapar ett säkrare flöde i trafiken. 

Driftövervakning är en lösning som kopplar samman en stor mängd externa system och fältenheter. På det sättet kan användaren övervaka utrustning och dessutom ta emot systemmeddelanden om eventuella tekniska problem som måste åtgärdas. Information som kan inkluderas är tidsstämpel, enhetsidentifierare, felkoder och felbeskrivningar samt beskrivning av delsystem eller enheter.

Utrustnings- och trafikdiagnostik

Trafikövervakning omfattar också den diagnostiska komponent som kan användas för att registrera eventuella tekniska fel i systemet, utrustning som finns på plats eller annan teknisk utrustning. På det här sättet kan man säkerställa minimala driftstopp i utrustningen och systemet och även vidta snabba återställningsåtgärder vid övervakade fel. Med hjälp av videostyrning kan videoströmmar skickas från kameror med realtidsvisualisering för användare. Här finns grundläggande funktioner som zoomning, panorering och tiltning tillgänglig direkt från användargränssnittet. För arkivering och lagring av videoflöden integrerar videostyrningsfunktionen med ett dedikerat delsystem. 

Trafikstyrning och övervakning med hjälp av loggning

De flesta system behöver en effektiv och tillförlitlig loggfunktion. Komponenten inom trafikövervakning används främst för att logga operativa åtgärder och systemhändelser. Dessa har tidsstämplar för att senare användas i form av exempelvis diagnostik eller utvärdering. Det är även möjligt att exportera filerna och loggfunktionerna genererar också relevanta rapporter baserade på dess data. Normalt har olika användare tillgång till systemet och modifieringar och skapanden av objektdata loggas därför av systemet med användaridentifiering, datum och tid.

Smarta trafiklösningar och system ska förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter och även göra den mer effektiv. Trafikledning kontrollerar och övervakar olika trafiksätt för att förbättra trafikflödet och undvika trängsel. Det främsta målet är att göra det möjligt för alla människor att nå sitt mål på ett säkert och effektivt sätt. Samtidigt kan lösningar användas för att minska den negativa påverkan som mobilitet skapar för miljön, exempelvis genom att minska på luftföroreningar. Tidigare fanns ett stort fokus på bilar men det har förändrats under de senaste åren och nu uppfattas bilar som orsaken till problem som trängsel och förorening, speciellt inom stadsområden. Istället har fokus riktats mot att främja andra trafiksätt som kollektivtrafik, gångtrafik och cykling.