Hur man väljer rätt privata försäkringar

privata försäkringar

En privat försäkring är en försäkring som du själv står för, inte din arbetsgivare. Det finns olika typer av försäkringar, en av de allra viktigaste är hemförsäkringen. Den ger ett utmärkt grundskydd mot de flesta typer av händelser, både när det kommer till din utrustning och även när det kommer till din och din familjs hälsa. Hemförsäkringen är nummer ett när det kommer till försäkringar som är privata. Trafikförsäkringen är ett annat måste om du har ett fordon. Det finns dock flera andra försäkringar att välja mellan, vi går igenom några saker att tänka på för att hjälpa dig välja rätt.

1. Hur ser din livssituation ut?

Detta är en viktig fråga eftersom det i allra högsta grad påverkar vilka privata försäkringar du bör välja. Tänk på hur ditt liv ser ut. Är du ofta ute på resor? Sportar du aktivt i din fritid? Har du barn, ett stort bolån eller en osäker arbetssituation? Tänk igenom hur ditt liv ser ut eller kommer att se ut. Detta är ett bra sätt för att försöka ta reda på vilka försäkringar du behöver.

2. Jämför liknande försäkringar

Oavsett om du väljer privat arbetslöshetsförsäkring, en livförsäkring eller en reseförsäkring är det viktigt att jämföra både premie och villkor mellan olika försäkringsbolag. Just villkoren är det allra viktigaste eftersom en försäkring kan ha samma namn men skilja sig en hel del mellan de olika försäkringsbolagen.

3. Teckna din försäkring redan idag

En försäkring börjar inte gälla förrän efter en viss tidsperiod. Det kan dessutom även finnas andra villkor som ska uppfyllas först, exempelvis de olika villkoren som gäller för arbetslöshetsförsäkring och inkomstförsäkring. Det är alltid smart att teckna en försäkring tidigt eftersom du aldrig kan veta när du behöver den. I många fall tar det upp till ett år innan du faktiskt är försäkrad, undantagsfall är reseförsäkringar och dylikt.

4. Ha koll på vad försäkringen verkligen täcker

Det är lätt att glömma bort vad det är som gäller när det kommer till din försäkring. Ett bra tips är att ta sig tiden att läsa igenom villkoren och även passa på att fråga. Skriv ned en sammanfattning och spara den tillsammans med ditt försäkringsavtal. Det kan exempelvis visa sig att det finns en klausul angående privata försäkringar och behörighet. För en privat sjukvårdsförsäkring kan det stå att försäkringen endast gäller om vårdgivaren utförs av en person som är behörig i det land där den praktiserar sitt jobb, plus att själva metoden måste vara godkänd i landet. Det är alltså inte vem som helst som får behandla dig och inte heller vilken behandling som helst.

Att du är försäkrad är minst lika viktigt som att du väljer rätt försäkring. Ta tag i detta så fort som möjligt, speciellt om du inte har någon försäkring alls just nu.