Managementkonsult är ett yrke med hög lön och stor variation

Managementkonsult | HurBuzz

En konsult inom management är en person som kan hjälpa företag på flera sätt. Enligt hemsidan framtid.se är denna typ av konsult en rådgivare som både behöver vara en generalist och en specialist. Det är ett varierat jobb där konsulten får hjälpa ett företag på plats under en begränsad tidsperiod. Vi går igenom hur du blir konsult och hur mycket du kan tjäna.

Studera till managementkonsult

Det finns många vägar att gå för att bli konsult inom management. En grundläggande förutsättning är att konsulten har kompetens inom styrningen av verksamheter och organisationer. Det är inte ovanligt att konsulten har erfarenhet av att driva företag eller att de har haft en hög ledarskapsposition tidigare. Det är även bra om konsulten har en specialiserad kompetens, exempelvis inom IT-projekt eller inom ekonomi. En vanlig väg för en konsult är att de börjar med att studera ett välansett ekonomiprogram och sedan börjar arbeta som juniorkonsult. Det finns många företag som tar emot nyexaminerade studenter med bra betyg.

Därefter kan de konsulter som vill satsa på högre lön eller mer utvecklande uppdrag börja samla erfarenheter och färdigheter inom en viss bransch. I vissa fall kan även företaget hjälpa dig bana ut din karriär på ett passande sätt. Ett brett nätverk är också en fördel. Om du har erfarenhet av att arbeta inom en viss bransch i huvudstaden och känner till både leverantörer och andra aktörer blir du genast en mer attraktiv managementkonsult i Stockholm.

Olika typer av uppdrag

En konsult inom management kan utföra en mängd olika uppdrag åt en arbetsgivare, i vissa fall kan det ta flera år innan uppdraget är slutfört. Exakt vad konsulten får för uppdrag kan variera enormt. Det kan handla om att hjälpa till vid introducerandet av ett nytt IT-system, konsultation kring kriskommunikation, utveckling av ett varumärke, effektivisering av en organisation och mycket mer. Notera att en konsult inom management inte är samma sak som en inhyrd chef. Konsulten har en rådgivande roll och ska bistå med råd till chefer eller ledningen.

Vad tjänar en konsult?

Det beror på flera faktorer, exempelvis vad det är för typ av konsult du är. Managementkonsulten som är 34 år gammal och har sju års erfarenhet har en medellön på 49 500 kronor. Det innebär att det finns både högre och lägre löner. Du tjänar sannolikt mer om du arbetar som managementkonsult i Göteborg jämfört med om du jobbar som konsult i en mindre stad. Om du vill ha ett arbete med stor variation, bra lön och där du får hjälpa företag att bli ännu bättre kan du med fördel välja denna karriärsbanan, oavsett om du bor i en storstad som Stockholm, Göteborg och Malmö eller i en mindre ort.