återvinningsföretag | Hurbuzz
I Sverige har återvinningen varit framgångsrik och den svenska återvinningen har lett till en årlig minskning av de globala koldioxidutsläppen med mer än 6 miljoner ton. Det motsvarar ungefär 10 % av de totala svenska utsläppen som sker av växthusgaser.  Mängden avfall som återvinns har ökat kraftigt de senaste åren och det har blivit viktigt att byta ut de nya...