How-to guide för kvalitetssäkring av ledningssystem – hur får man en ISO 9001 certifiering | Hurbuzz
ISO 9001 är en internationell standardisering för kvalitetsledningssystem som kan gynna företag inom de flesta branscher. Att inneha en certifiering enligt denna standard kan medföra värdefulla konkurrensfördelar och stärka relationerna med både kunder och leverantörer. Organisationer som efterlever certifieringskraven har även möjlighet att minska sina kostnader och förbättra såväl kvalitet som lönsamhet och effektivitet. Nedan följer en övergripande guide...