En organisation kan fungera på ett oändligt antal sätt och vissa sätt är mer effektiva än andra. Organisationen kan även fungera effektivt under flera år innan den med tiden stagnerar och hamnar på efterkälken. Det är upp till ledningen att säkerställa att organisationen utvecklas och anpassar sig utefter de nya utmaningarna och...