Att tillgodose alla behov och skapa en miljö som bidrar till inlärning för samtliga är A och O när det kommer till klassrumsmiljöer. Barn med dyslexi har svårt att lära sig stava, läsa och förstå en skriven text. Därför är det extra viktigt att erbjuda en miljö med rätt förutsättningar för att de ska få samma chans som resten...