Restaurang inredning och kök – tre steg för att använda Toyotas produktionsprinciper i köket

Restaurangkök byggs med hjälp av interiör | Hurbuzz

Toyota är en av de största biltillverkarna i världen. En stor del av deras framgång ligger i deras produktionsprinciper, en samling principer som har fått samlingsnamnet ”The Toyota Way”. Bland dessa principer finns något som kallas för lean production, ett sätt att effektivisera produktionen genom att eliminera faktorer som inte skapar värde.

Vilka faktorer skapar inget värde?

Det finns många faktorer men när det kommer till produktion är dessa de värsta faktorerna enligt Toyota:

• Överproduktion – tillverka mer, eller för tidigt, än vad som behövs

• Väntan – en part måste vända på en annan för att kunna fortsätta

• Lagring – att behöva lagra mer än vad som behövs

• Rörelser – medarbetarna behöver utföra onödiga rörelser för att göra sitt jobb

• Omarbete – produkten behöver tas in för att omarbetas

• Överarbete – mer arbete än vad kunden kräver

Det finns fler faktorer men dessa passar utmärkt att ha i åtanke när du ska renovera ett kök.

Kartlägg hur köket används eller kommer att användas

För en restaurang är produkten som tillverkas själva maten som serveras. Med detta i åtanke är restaurangköket i princip en annan form av fabrik. För att produktionen ska fungera så smidigt som möjligt kan du börja med att kartlägga hur köket används just nu.

• Vilka moment behöver utföras
• När behöver de utföras
• Hur utförs de

Kartlägg hur personalen rör sig i köket och försök att ta fram en visuell beskrivning som visar rörelserna. De kanske börjar med att ta ut redskapen som de snart ska använda, exempelvis en kastrull, kniv och skärbräda. Därefter går de för att hämta råvarorna som ska förberedas först. Därefter letar de upp en ledig arbetsyta för att börja tillaga maten, och så vidare tills maten är färdig att hämtas av en servitör och serveras. Placeringen av allt, från köksredskapen, kylskåpen till ugnarna, stekytorna och så vidare, har stor påverkar i hur lång tid det tar att förbereda en, två eller ännu fler maträtter.

Ju mer effektivt ett kök kan användas, desto enklare blir det att snabbt laga god mat åt flera gäster.

Dela in i stationer

Restauranginredning i kök kan delas upp i olika arbetsstationer. Exakt vilka stationer som ska finnas beror på menyn och även hur själva lokalen ser ut. Tanken är att fördela stationerna så att rätt station enkelt kan nås av rätt person. En kock ska naturligt kunna gå från en kylskåpet till en arbetsyta och vidare till stekbordet, spisen eller något annat som behöver användas. Detta skapar ett naturligt flöde vilket i sin tur drar ned på produktionstiden.

Använd Toyotas principer även i andra områden

Det finns fler saker att tänka på när det kommer till restauranginredning och det är fullt möjligt att fortsätta använda sig av Toyotas principer även inom många andra områden. Naturligtvis kan du även ta hjälp av experter om du behöver hjälp med din inredning till restaurang, de står alltid redo att hjälpa restauranger nå ännu högre framgångar.