Så här hanterar du ledstaplare eller annan truck på ett säkert sätt på din arbetsplats

Begagnade ledstaplare | Göstas Truckar

Många arbetsplatser klarar sig inte utan ledstaplare, gaffeltruckar och andra lastmaskiner, särskilt inte när det kommer till bygg- och lagerarbetsplatser. I och med detta ökar också risken för felhantering och skador på arbetsplatsen relaterade till truckanvändningen. Därför är det viktigt att vara medveten om hur de ska användas på ett säkert sätt och säkerställa att alla krav och behörighetskrav uppfylls.

Planerar du att köpa en ny ledstaplare eller annan truck följer här några steg du för hur du på ett säkert sätt hanterar dem. Denna information kan även vara nyttig för dig som länge arbetat med truckar, men som vill fräscha upp minnet och se om det har tillkommit någon ny säkerhetsinformation. En säker arbetsmiljö är otroligt viktigt för dina anställda och för att undvika skador och dyra kostnader. Skulle något hända på grund av bristfällig säkerhet kan du både bli skadeståndsskyldig och också förlora arbetskraft och intäkter på grund av sjukskriven personal.   

Se till att din personal har rätt behörighet

Det är viktigt att dina anställda har den behörighet som krävs för att köra en specifik truck. Inte bara för att öka säkerheten, utan också rent lagmässigt. En ledstaplare kräver till exempel truckbehörighet A får att få hanteras och detsamma gäller för låglyftande plocktruckar och låglyftande åktruckar. Det finns även truckbehörighet B, C och D för de maskiner som är lite större eller som lyfter högre. Via företag som erbjuder försäljning av begagnade ledstaplare eller annan truck kan du ofta även hyra in personal om du inte har möjlighet att utbilda din egen.

Säker hantering

Ledstaplare och annan truck används främst för att förflytta varor eller stapla dem ovanpå eller bredvid varandra. Då gäller det att hantera både truck och last med försiktighet. Utrymmena i en lagerlokal eller på en byggarbetsplats kan vara trånga och därför gäller det att med yttersta försiktighet förflytta varorna så att varken de eller någon medarbetare skulle skadas på grund av att de faller av. Håll gaffeln så låg som möjligt under själva flyttmomentet och spänn fast lasten om det skulle behövas.

Se till att hålla rätt vikt

Olika truckmodeller klarar att lyfta olika tungt. Om du ska köpa en ny ledstaplare eller annan truck är det därför viktigt att välja en modell som klarar av den last och den vikt du önskar. Känner du dig osäker på vilka modeller som finns tillgängliga och vilken som skulle passa bäst för just dina arbetsuppgifter är det alltid bra att kontakta en professionell återförsäljare. De kommer kunna informera dig om vilka truckar som finns tillgängliga och hur de kan hjälpa dig i din dagliga verksamhet. Genom dem kan du dessutom få möjlighet att köpa eller hyra begagnade ledstaplare eller annan truck, vilket är bra om du vill hålla nere utgifterna eller bara behöver den under en kortare period.