Så här kan du arbeta med återvinning på ditt företag

Så här kan du arbeta med återvinning på ditt företag | Hurbuzz

Att skapa förutsättningar för att kunna minska förbrukningen av råvaror samt att återanvända och återvinna är inte bara viktigt hemma, utan också på arbetsplatsen. Alla behöver dra sitt strå till stacken för att kunna lämna efter en planet i så bra skick som möjligt till kommande generationer. Det gäller dock att göra detta på ett så smidigt och enkelt sätt som möjligt för att alla medarbetare ska engagera sig och göra sitt bästa när det kommer till att samla upp och sortera det förbrukade avfallet. Nedan kommer därför en guide över hur du kan implementera återvinning på ditt företag och skapa de förutsättningar som krävs för att upprätthålla en hållbar och miljövänlig arbetsplats.

Förbered för enkel sortering

Skapa en egen återvinningsstation på arbetsplatsen med kärl och containrar, beroende på vilket typ av avfall ni behöver göra er av med, och placera den på en plats där den är lättåtkomlig men samtidigt inte är i vägen för verksamheten. Om du inte har möjlighet att genomföra detta på egen hand finns det professionella återvinningsföretag att ta hjälp av. Oavsett om det handlar om farligt avfall eller vanligt skrot är återvinning viktigt och företag som arbetar med att hantera detta kan förse er med rätt typ av behållare.

För att allt det förbrukade material som kan återvinnas faktiskt kommer att återvinnas krävs det att alla medarbetare vet hur och var detta ska göras. Efter att återvinningsstationen är på plats är det därför en smart idé att samla alla för ett möte eller skicka ut ett mail för att berätta om var den finns och vilka typer av material som kan sorteras där. Så småningom kommer det förhoppningsvis bli en rutin hos alla att ta hand om det material de gör sig av med.

Se till att avfallet hamnar på rätt plats

När kärlen är fulla gäller det såklart att även detta hamnar på en plats där det tas om hand på rätt sätt. Lämna därför in ditt skrot för återvinning av ett företag som sysslar med just det typ av avfall som din verksamhet samlar på sig. Det kan vara järn, elskrot, batterier eller kablar som kan återvinnas för att sedan användas till nya produkter eller ny energi. Genom att du arbetar med återvinning på ditt företag och har materialen sorterade och redo att hämta blir deras arbete betydligt enklare och effektivare. På så sätt är du och dina medarbetare med och bidrar till ett slutet kretslopp där mindre press sätts på naturen och dess resurser. Metallskrot som hämtas av återvinnings företag kan till exempel smältas ner och fungera som helt ny metall i stället för att behöva utvinna järnmalm för att skapa nya produkter.

Så se till att ta hand om ditt elavfall, batterier eller metallskrot och kontakta ett återvinnings företag för att vara med och bidra till ett slutet kretslopp och mer hållbar framtid.