Så här kan du spara pengar på eltruckar

Hyra Eltruckar | Hurbuzz

Under de senaste åren har användningen av elektriska truckar ökat betydligt inom både lager- och industribranschen. Detta är inte särskilt överraskande med tanke på att vi anpassar oss allt mer för att värna om miljön och tar tillvara på våra ändliga resurser. Till skillnad från truckar som drivs av diesel minskar eltruckar utsläppet av skadliga ämnen i atmosfären och skyddar dessutom användaren får onödig exponering av giftiga ämnen. Det är därför en god investering för dig som vill bidra till en bättre miljö, både på arbetsplatsen och för kommande generationer.

Förutom att eldrivna truckar är ett bättre val för miljön kan de även hjälpa din verksamhet att spara in på kostnader. Nedan följer 4 anledningar till varför du kan spara pengar på att använda en eltruck i stället för en dieseltruck.

Lägre bränslekostnader

Även om trucktillverkarna har tagit fram modeller som drivs av gasol eller diesel för att spara in på bränslekostnaderna finns det andra sätt att spara ännu mer pengar på. Genom att köpa in eltruckar till din verksamhet kommer du eliminera bränslekostnaderna helt. De drivs i stället av el, vilket i sin tur kan leda till en lite högre elräkning, men det är inte alls på samma nivå som diesel- eller gasdrivna truckar. Hur stora kostnadsbesparingar du kommer kunna göra beror på din verksamhet och hur många truckar ni behöver ha i drift.

Lägre underhållskostnader

Att en elektrisk truck kräver mycket mindre underhåll kommer också att hjälpa dig att spara pengar på lång sikt. Det finns många olika rörliga delar och vätskor i en traditionell bränsledriven truck som du inte behöver ta hand om i en elektrisk truck, till exempel motorolja, tändstift, luftfilter och katalysatorer. Med tiden kommer dessa delar behöva lagas eller bytas ut, vilket medför utgifter för inköp och service. Genom att hyra eltruckar kan du dessutom slippa undan löpande utgifter såsom försäkringar, underhåll och skatter. Dessa tar nämligen uthyrningsföretaget i fråga hand om.

Mindre risk för arbetsrelaterade skador

Med batterier i stället för bränsle och gas utsätts användaren för betydligt mindre giftiga ämnen. Att dagligen andas in skadliga ångor och gaser kan bidra till försämrad hälsa och i värsta fall sjukdom. Det gör att du med eldrivna truckar både kan göra arbetsplatsen mer ergonomisk och säker, men också minska utgifterna för eventuella sjukskrivningar. Förlorad arbetsstyrka kan leda till minskad produktion eller till och med driftstopp tills du hittat en ny person att anställa.

Förhoppningsvis har du nu fått en bra bild över de många fördelarna med kvalitativa elektriska truckar. Nästa steg är att kontakta en professionell återförsäljare eller uthyrare. Vilket alternativ som passar dig bäst beror på hur din verksamhet ser ut och vilka behov ni har.