Skaffa en parkeringsapp så minskar du stressen under shoppingen nästa gång

Parkeringsapp | Hurbuzz

Det är mycket som ska stämma under en vanlig vecka. Alla i familjen har sina tider att passa och det kan vara tajt att ens få till en gemensam middag på kvällarna. Skjutsningar till träning och kompisar, egna och gemensamma fritidsaktiviteter ska passas in. Då är allt som kan minska tidsåtgång och stress välkommet. En del kan du påverka själv, annat inte. Men de flesta upplever att pålitlig och aktuell information är ganska avgörande. Och att minska ställtiderna på ett rimligt sätt är eftersträvansvärt. Ladda ner en parkeringsapp för ditt köpcentrum, så vinner du tid i flera steg. Så här går det till.

Enkelhet är guld värt

Den här typen av verktyg är enkelt att använda. Du behöver inte hantera kontanta pengar eller kort. På en del ställen räcker det med att din registreringsskylt läses av, så hanteras hela operationen automatiskt. På andra kan du använda en parkeringsapp som besökare för att betala parkeringen genom ett klick. Några andra viktiga funktioner är exempelvis att du redan innan du åker hemifrån vet var det finns lediga platser, du har också information om öppettider och priser. Du slipper åka runt och leta i närområdet och du slipper leta efter betalningsautomaten i P-huset. Att din och andra användares beteende registreras är också positivt för planering och anpassningar för den som tillhandahåller parkeringen. Det kan gälla förbättringar i den praktiska miljön eller i de tekniska lösningarna. När du uppdaterar din tjänst i mobilen får du veta det senaste.

Trevligare kundrelation

Ofta är placeringen av bilen, både den första och den sista kontakten med shoppingcentret. Det är viktigt att den blir bra och att det känns kul och smidigt att komma tillbaka. Dessutom är det enkelt att bygga på och erbjuda fler platser i den digitala tjänsten, vid behov. Det som gäller för bilister i parkeringsgarage gäller i en annan skala också i städer och på anläggningar utanför. Till exempel för de som använder kollektivtrafiken, där realtidsskyltar vid hållplatserna och smarta lösningar för mobiltelefonen gör det enklare att planera och genomföra resan.

Tillgängliga och kloka lösningar

Individuella och kundnära hjälpmedel är bra, men behöver sättas in i ett större sammanhang. Inte minst när det gäller städer som växer och där problem med köer och trängsel hotar eller redan är vanliga. Bakom en parkeringsapp eller annan mobil information för bussar, tåg och spårvagnar finns stödsystem som inte är synliga för användaren. Det kan handla om hastighetsreglering, lösningar för trafiksäkerheten eller trafiksignalsystem som prioriterar och leder trafikflödena på bästa sätt. Där kan detektorer av olika slag, VMS-skyltar, variabla meddelandeskyltar, som i realtid informerar trafikanter om förändrade förhållande kopplade till olyckor, väderlek till exempel. De kan användas i tätorter såväl som längs motorvägar och stora leder.