Så vet du om du ska teckna låneskyddsförsäkring

teckna låneskyddsförsäkring

Ska du precis ta ett stort lån och känner hur det suger till i magen av oro? Kanske har du sett att det finns olika låneskydd att teckna, men är osäker på om låneskyddsförsäkring eller livförsäkring är det bästa alternativet för dig. Lugn. I den här artikeln berättar vi mer om både låneskyddsförsäkring och livförsäkring för att du ska få optimalt skydd utan att slänga pengar i sjön. 

Låneskydd eller livförsäkring – vad ska man välja?

Det finns olika typer av skydd och vid en första anblick kan det vara svårt att veta om man ska välja låneskydd eller livförsäkring för att skydda sig och sin familj ekonomiskt. Här nedan går vi igenom vad de olika försäkringarna innebär och vad det finns för för- och nackdelar med försäkringarna.

Vad är ett låneskydd?

Låneskyddsförsäkring skyddar dig och din familj från de ekonomiska konsekvenserna av en sjukdom, skada eller arbetslöshet som gör det svårt eller omöjligt för dig att betala dina lån. Det kan täcka allt från bolån till billån och kreditkortsskulder. Med en låneskyddsförsäkring kan du känna dig trygg i förvissning om att dina skulder kommer att bli betalda, även om du inte har möjlighet att arbeta.

Fördelar med en låneskyddsförsäkring

 • skyddar dig från ekonomiska svårigheter om du skulle bli sjuk, skadad eller arbetslös
 • kan täcka alla typer av lån, inklusive bolån, billån och kreditkortsskulder
 • ger dig en trygghet att dina lån kommer att bli betalda även om du inte har möjlighet att arbeta
 • kan vara enkel att teckna och kräver vanligtvis inte en hälsoundersökning.

Nackdelar med en låneskyddsförsäkring

 • kan vara dyr, särskilt om du har höga lån eller en hög riskprofil
 • täcker inte alla eventualiteter, det kan finnas vissa sjukdomar, skador eller arbetslöshetsfall som inte täcks av försäkringen
 • kan ha vissa begränsningar i form av hur länge den gäller och vilka villkor som måste uppfyllas för att få ersättning.

Livförsäkring skyddar dina nära och kära om du skulle avlida. Det innebär att en summa pengar betalas ut till dina efterlevande om du skulle gå bort. Det är en viktig försäkring att ha, särskilt om du har personer som är beroende av dig för sin försörjning. 

Fördelar med en livförsäkring:

 • ger en trygghet för dina efterlevande om du skulle avlida
 • kan användas för att täcka kostnader för begravning och andra utgifter
 • kan ge ekonomisk trygghet för din familj, särskilt om du är den huvudsakliga försörjningskällan
 • oftast billigare att teckna än ett låneskydd.

Nackdelar med en livförsäkring:

 • kan vara dyrt, särskilt om du är äldre eller har en hög riskprofil
 • ger ingen skydd om du skulle bli sjuk, skadad eller arbetslös

Hur länge gäller låneskydd?

En annan viktig faktor att överväga när det gäller låneskyddsförsäkring är hur länge ett låneskydd gäller. Olika försäkringsbolag har olika villkor, men vanligtvis gäller låneskyddsförsäkring i upp till två år. Det innebär att om du skulle bli sjuk, skadad eller arbetslös, kan du få ersättning för dina lån under denna tid. Efter det kommer du att behöva betala av dina lån på egen hand.

En livförsäkring kan gälla upp till det år du fyller 90, beroende på vilken försäkring du tecknar.