Varför är det en fördel att använda både tryckta och digitala läromedel i skolundervisningen?

Varför digitala läromedel?

Traditionella läroböcker i all ära, men den digitala utvecklingen har öppnat många intressanta dörrar i den svenska skolan. Numera finns ett brett utbud av både analoga och heldigitala lösningar att välja mellan på marknaden, vilket underlättar skolarbetet både för elever och lärare. Som pedagog är man inte längre låst vid tryckt utbildningsmaterial, utan kan mixa och matcha klassiska basläromedel med onlineböcker, webbaserade övningsverktyg och andra digitala alternativ för att skräddarsy undervisningen i varje enskilt ämne.

Varför digitala läromedel?

Det finns många fördelar med att introducera digitala läromedel i skolan, inte minst för elever som behöver extra stöd i undervisningen. Ett välkänt exempel är det heldigitala dyslexihjälpmedlet Lexia Provia, ett kombinerat diagnos- och övningsverktyg som nyttjats i svenska skolor under flera decennier med goda resultat. Men idag är de flesta barn redan väl förtrogna med den digitala världen och många tycker helt enkelt att det är lättare att läsa, räkna och ta in information via en skärm. Digitala läromedel är därför ett utmärkt komplement till klassiska skolböcker – och det finns mycket att välja mellan. Den som vill berika undervisningen med nya, spännande läromiljöer kan botanisera bland allt från onlineböcker, inlästa ljudfiler och heldigitala basläromedel till webbaserade träningsverktyg och kompletta plattformar med integrerat lärarstöd och mycket mer.

Att blanda tryckta och digitala läromedel i skolan gör det enklare för pedagogen att anpassa undervisningen såväl efter elevernas individuella förutsättningar som sitt personliga arbetssätt. Det kan också vara en fördel att använda olika läromedelskombinationer i olika ämnen. Vissa elever kanske vill läsa längre texter i tryckta böcker, men föredrar att göra skriv- och räkneövningar på dator eller surfplatta. Via de digitala systemen kan läraren både tilldela övningsuppgifter, organisera sitt dagliga arbete, följa enskilda elevers framsteg och få en samordnad överblick över klassens kunskapskurva. De heldigitala alternativen ger dessutom fler variationsmöjligheter när det gäller upplägg av lektioner och planering av läxor. Ett onlinebaserat digitalt läromedel i matematik med självrättande övningar kan till exempel spara oerhört mycket tid för läraren, samtidigt som det ger eleverna möjlighet att träna på egen hand både på lektionstid och hemma. De får feedback direkt i läromedlet och kan fortsätta att öva utan att behöva vänta på att läraren ska rätta manuellt. Via lärarvyn har pedagogen hela tiden full insyn i hur det går och kan sätta in lämpliga stödåtgärder om det behövs.

Övningsmästaren, Bingel och Kampus är några populära system som kan vara av intresse för den som söker väl genomtänkta digitala läromedel. Det förstnämnda är en öppen webbportal med mängder av fria språk- och matematikövningar som är kopplade till förlagets läroböcker för samtliga årskurser, inklusive vuxenutbildningen. Bingel är ett onlinebaserat program för färdighetsträning som riktar sig till barn i låg- och mellanstadiet. Det spelinspirerade systemet inkluderar både lärarstöd och självrättande övningar i en rad olika ämnen. Även dessa är knutna till utgivarens tryckta och digitala läromedelsserier. Kampus erbjuder ett liknande upplägg, men för elever i högstadiet och gymnasiet. Den heldigitala plattformen innefattar bland annat redigerings-, övervaknings- och planeringsverktyg som gör det möjligt för läraren att skräddarsy innehållet i de integrerade basläromedlen efter sina egna preferenser och elevernas behov. Än så länge är Kampus främst fokuserat på språk, men nya ämnen och läromedelsserier tillkommer hela tiden. Ett digitalt läromedel i matematik som är på ingång är ”Prio matematik”. ”Matte direkt” är ytterligare ett. Till våren kommer även serien ”NO direkt” att kunna användas i Kampus och fler är på väg. Titlar som redan nu finns tillgängliga i heldigital form är ”Spegla språket”, ”Awesome”, ”Oué bien” och ”Chez nous”, samt ”Ledarskap och organisation”.