Viktigt med ISO 3834 certifiering för professionella svetsföretag

Läs mer om ISO 3834 certifiering | HurBuzz

Företag vars verksamhet består av arbetsuppgifter som är svetsande eller lödande har flera krav som de måste uppfylla. Dessa krav kan uppfyllas på flera sätt men genom att certifiera sig kan företaget visa att de håller en viss nivå. Det är här som ISO-certifieringen kommer in i bilden, den visar på ett tydligt sätt att företaget är professionellt och håller har en högkvalitativ verksamhet.

Kvalitetsledningssystem för svetsande företag

Det finns många steg som ett svetsföretag kan ta för att säkerställa att deras tjänster håller en hög nivå, exempelvis certifiera svetsarna, se till att det finns bra skriftliga svetsinstruktioner och försöka standardisera svetsningen så mycket som möjligt. Allt detta är saker som ett svetsföretag kan göra för att säkerställa att svetsningarna håller så hög kvalitet som möjligt, vilket i sin tur gör att verksamheten också håller en hög nivå. Ett sätt att kvalitetssäkra företaget är genom kvalitetssäkringssystemet ISO 3834. ISO-certifieringarna används av företag över hela världen och de är ett utmärkt sätt att bevisa att man uppfyller alla krav som ställs på både tjänsten och resultatet.

Hur går en certifiering till?

Det finns flera företag att vända sig till om man vill bli certifierad. Vanligtvis ingår följande moment i certifieringen:

  • Granskning av dokument
  • En förrevision
  • En certifieringsrevision
  • Flera revisioner i olika perioder
  • En förnyelserevision

Företaget som granskas blir certifierade om de klarar av certifieringsrevisionen. Revisionerna och förnyelserevisionen används för att säkerställa att företaget fortsätter att hålla samma höga nivå även i framtiden. En ISO 3834 certifiering har tre nivåer:

  • Omfattande kvalitetskrav
  • Normala kvalitetskrav
  • Enkla kvalitetskra

Certifieringen tar hänsyn till allt som påverkar svetskvaliteten, både direkt och indirekt. Det man i princip gör när man certifierar sig är att man beskriver hur svetsarbetet ska gå till och ser till att svetsarna håller sig till den angivna beskrivningen. Det ska finnas rutiner och protokoll på plats, samt någon form av uppföljning av arbetet.

Därför behöver företaget certifieras

Det finns flera anledningar till att certifiera företaget. Företag som tillhandahåller ISO 3834 certifiering har större möjligheter att konkurrera på marknaden, både lokalt och även internationellt. Dessutom säkerställer man även internt att svetsningarna blir så bra som möjligt, något som alltid är en god idé. Dessutom bidrar det till att stärka varumärket och trovärdigheten, något som kan vara avgörande när det kommer till stora affärer. Det är vanligt att kunder kräver att företag är certifierade för att de ens ska överväga en offert.